Siri

Siri

Siri föddes år 1926 i Kuttainen, längst upp i norra Sverige, som den första i en syskonskara på...

Perspektiv på reformationen

Perspektiv på reformationen

Om drygt två år är det 500-årsjubileeum för reformationen. Detta har redan uppmärksammats och...

Är Israels ockupation av Västbanken olaglig?

Är Israels ockupation av Västbanken olaglig?

Det speciella med Palestinakonflikten är att det föreligger flera motstridiga överväganden,...

På nya platser, färdiga, gå!

På nya platser, färdiga, gå!

20 september var det dags för missionsinspiration på Strandhem. Cirka 70 deltagare deltog i en...

 • Siri

  Siri

  torsdag, 11 december 2014 11:14
 • Perspektiv på reformationen

  Perspektiv på reformationen

  torsdag, 27 november 2014 11:26
 • Är Israels ockupation av Västbanken olaglig?

  Är Israels ockupation av Västbanken olaglig?

  lördag, 08 november 2014 10:09
 • På nya platser, färdiga, gå!

  På nya platser, färdiga, gå!

  måndag, 03 november 2014 21:05
 • Gustaf Adolf, kristen och hjälte

  Gustaf Adolf, kristen och hjälte

  torsdag, 23 oktober 2014 23:08
Samvetsfrihet - ett särintresse eller allmänintresse? Ledare 49 2014

Under hösten har frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal kommit i fokus. Med samvetsfrihet menas människors frihet att säga nej till uppgifter som på djupet går emot hans eller hennes samvete. Den tanken grundar sig på en kristen människosyn.

Läs mer...

Julfirandet - ett reservat för anknytningskulturen

 

Julfirandet - ett reservat för anknytningskulturen

Vid inget annat tillfälle på året upprätthåller vi så många äldre traditioner. Inför julen börjar det plötsligt skickas brev och kort av papper och med frimärken för att vårda också avlägsna släktrelationer och vänskapsband. Vi ägnar mer tid åt att baka och laga mat och följer recept som överlämnats från generation till generation. Formen på de svenska lussebullarna sträcker sig tillbaka mot förkristen tid.

Läs mer...

Regeringen som gick och regeringen som består. Ledare nr 48 2014

Under hösten har vi i Sverige fått uppleva ett regeringsskifte. För några har det upplevts som en seger och en lättnad. Politiker som man känner tilltro till har satt sig på maktens taburetter. Andra känner sig närmast svikna.

Läs mer...

Olika evighetsperspektiv. Ledare nr 47 2014

 

I veckan före Alla Helgons dag kunde man i en av Sverige största dagstidningar läsa en andlig "krönika", skriven av en välkänd pastor och författare. På ett välskrivet och fascinerande sätt målar han upp det kristna hoppet om evigt liv, om glädjen och vilan i himlen och mötet med många kära. Det som dock är påfallande är den totala bristen på grunder för ett sådant hopp, som till exempel att det är Gud ord som lovar evigt liv och att det är Jesus som genom sin försoningsdöd har öppnat för ett sådant hopp. Det är också omöjligt att läsa artikeln på annat sätt än att författaren menar att här samlas till sist alla människor. Därför finns det heller inte någon antydan om behovet av omvändelse och tro på Jesus som förutsättning för det eviga livet.

Läs mer...

Kom snart Herre Jesus! Ledare nr 46 2014

Det lider mot slutet av vårt kyrkoår och kalenderårets slut är inte heller långt borta. Kanske är det också snart slut med den här tidsåldern? Kanske skingrar ett blixtrande ljus plötsligt en dag de mörka molnen av ondska och hopplöshet som ruvar över mänskligheten?

Läs mer...

Användarbetyg:  / 1

Siris-hus-Fotograf-Kristina-Vasara-Hammare

Siri föddes år 1926 i Kuttainen, längst upp i norra Sverige, som den första i en syskonskara på fyra barn. Hennes far ingick som änkeman i äktenskapet med Siris mor.

Läs mer...

Kategori: Reportage
Användarbetyg:  / 0

Under hösten har frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal kommit i fokus. Med samvetsfrihet menas människors frihet att säga nej till uppgifter som på djupet går emot hans eller hennes samvete. Den tanken grundar sig på en kristen människosyn.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 1

 

Det är bra att Lars Borgström bidrar till att pröva denna fråga ytterligare. Som goda evangeliska lutheraner får vi se bekännelseskrifterna som god uttolkning av uppenbarelsen i Skriften, men svaren måste vi söka i Ordet – även om det kan gå emot ett citat i bekännelseskrifterna.

Borgström talar utförligt om att äktenskapsbrott är ett brytande av äktenskapet. Men om det är vi överens. Det jag visade i min artikel är att förbundet ändå består och det är här vi inte är överens. Äktenskapet kan brytas men inte annulleras. Det är där skiljelinjen kommer och det är just där som den höga äktenskapssynen kommer till uttryck.

Dessutom skärper Jesus synen än mer genom att säga att själva tanken och lusten till att vara otrogen med en annan i sig är att bryta äktenskapet. Är det då rätt att gifta om sig med en annan, om den andra parten i tanken varit otrogen?

Borgström radar upp bibelord som bekräftar det jag sagt, men visar inte på vilket sätt den syn jag för fram är fel vare sig utifrån bibeltexternas kontext, grundtext eller Bibelns stora förbundstanke. Istället fortsätter Borgström att dra slutsatser utifrån vad han menar är underförstått i Matt 19 och 1 Kor 7. Men om vare sig Jesus eller Paulus i nämnda stycken svarar på frågor om omgifte (vilket jag klart visat), utan fokuserar på rätten till skilsmässa, så får vi som lärare inte gå utöver det som är uppenbarat i Skriften. Det är mycket allvarligt och det var den återvändsgränd som en del av samtidens fariséer gått in i.

Att tala om Matt 19:9 som en otuktsklausul blir att införa ett begrepp i diskussionen som styr tolkningen och för-förståelsen in på ett ohistoriskt spår. Men hur mycket vi än skulle önska det, så ger Jesus ger inte undantag från regeln, vare sig här eller i andra frågor. Istället låter han lagen vara lag, men evangelium vara evangelium. Och det är också där som vi måste landa, om vi vill vara trogna Skriften, traditionen, reformationen och framför allt vår mästare.

Carl-Henrik Karlsson

Teol. kand.

Kategori: Debatt
Användarbetyg:  / 1

 

Carl-Henrik Karlsson skriver i KoF 2014:46 om skilsmässa och omgifte. Den höga syn på äktenskapet som där framkommer är glädjande, särskilt i vår tid då äktenskapet annars dras i smutsen på de mest skändliga sätt. Dock bekymrar det att Karlsson menar att skilsmässa och omgifte i alla lägen är förbjudet. Den s.k. otuktsklausulen i Matt.19:9, som ger den bedragna parten rätt till omgifte, förklaras av Karlsson endast ge denne rätt till skilsmässa. Även 1 Kor. 7:15, där den illvilligt övergivne förklaras fri, "inte bunden som en slav", sägs endast ge rätt till skilsmässa, inte omgifte.

Äktenskapets löften gäller verkligen för livet, och därför är den allmänna regeln att skilsmässa och omgifte är förbjudet (Mark. 10:11, Luk. 16:18, Rom. 7:1-3 och 1 Kor. 7:10-11). Men i Matt. 19:9 framställer Jesus ett undantag från den allmänna regeln. Han tillåter skilsmässa och omgifte för otukts skull. Anledningen till att klausulen hävdar denna rätt är följande: Makarna är i äktenskapet ett kött

(1 Mos. 2:24, Matt. 19:6), men den maka, som begår otukt, blir ett kött med älskaren, och den make, som begår otukt, blir ett kött med älskarinnan (1 Kor. 6:16). Under sådana omständigheter blir äktenskapets band inte bestående. Det trasas sönder genom äktenskapsbrottet, och i enlighet därmed kan man skilja sig från en äktenskapsbrytare resp. äktenskapsbryterska. (Den bedragne har naturligtvis möjlighet att förlåta och så på nytt ta sin man/hustru till sig, men detta kan inte ställas som krav på honom eller henne. En sådan lösning torde dock vara det mest önskvärda i de flesta fall.)

Karlsson hävdar att äktenskapsbandet inte kan brytas, men detta finner inget stöd i grundtexten. Folkbibeln översätter Matt. 19:6: "Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt" och Bibel 2000 har "får människan alltså inte skilja åt". Att människan inte skulle kunna bryta äktenskapsbandet ligger i linje med romersk-katolsk sakramental äktenskapsuppfattning, men inte med luthersk lära.

Att 1 Kor. 7:15 endast skulle ge rätt till skilsmässa verkar inte troligt. Om den icke-troende vill skilja sig skall man låta honom/henne göra det, och då är den illvilligt övergivne fri – underförstått från äktenskapsbandet, får man förmoda.

Vilken den evangelisk-lutherska läran är på detta område, i medveten polemik mot den romersk-katolska uppfattningen, är alldeles klart. Från de lutherska bekännelseskrifterna läser vi i Om påvens makt och överhöghet: "Orättfärdig är också den förordningen, som vid äktenskapsskillnad förbjuder den oskyldiga parten att gifta sig." (SKB, s. 353)

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

Kategori: Debatt
Användarbetyg:  / 0

 

Julfirandet - ett reservat för anknytningskulturen

Vid inget annat tillfälle på året upprätthåller vi så många äldre traditioner. Inför julen börjar det plötsligt skickas brev och kort av papper och med frimärken för att vårda också avlägsna släktrelationer och vänskapsband. Vi ägnar mer tid åt att baka och laga mat och följer recept som överlämnats från generation till generation. Formen på de svenska lussebullarna sträcker sig tillbaka mot förkristen tid.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 1

Del 2: Fragmentsstriden

I första delen beskrev Fredrik Sidenvall hur tolkning och bibeltolkning utförs i svenska sammanhang, hur det fanns en tendens i samtiden att omtolka i konstnärlig anda. Detta avsnitt behandlar han hur synen på det mänskliga förnuftets funktion har sett ut sedan upplysningen.

Läs mer...

Kategori: Fördjupning
Användarbetyg:  / 1

 

Fredrik Sidenvall behandlar i denna artikelserie hermeneutikens problematik. I den här delen, del 1, beskrivs hur tolkning och bibeltolkning utförs i svenska sammanhang, hur det istället för att tolka finns en tendens i samtiden att omtolka i konstnärlig anda.

Läs mer...

Kategori: Fördjupning
Användarbetyg:  / 1

Kolb

Om drygt två år är det 500-årsjubileeum för reformationen. Detta har redan uppmärksammats och kommer att uppmärksammas på flera olika sätt fram till 2017. På Församlingsfakulteten i Göteborg kommer, inför reformationsjubileet, hållas temaår under rubriken Simul vilket betyder samtidigt. Kyrka och Folk tog tillfället i akt att samtala med professor Robert Kolb, Professor i systematisk teologi, St. Louis, USA. Samtalet kretsade främst kring reformationens historiska och dess nutida betydelse.

Läs mer...

Kategori: Reportage

Sida 1 av 91

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på plusgiro: 4 50 55-1 eller bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: