Mig själv först

Mig själv först

Gabriel Skilling studerar den moderna narcissismen inom kultur och psykiatri, för att sedan se...

Bengt Birgersson – i Guds tjänst

Bengt Birgersson – i Guds tjänst

Bengt Birgersson har efter 24 års arbete i Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse nu gått i...

Samtal med Torbjörn Lindahl

Samtal med Torbjörn Lindahl

Torbjörn Lindahl prästvigdes 1979 och har sedan dess varit präst i Luleå Stift

Kyrkodag i Ravlunda

Kyrkodag i Ravlunda

Kyrkodagen anordnades lördagen 19 september av Lutherstiftelsen

Frimodig kyrka i terrorns tid.

Frimodig kyrka i terrorns tid.

Frimodig kyrka i terrorns tid

 • Mig själv först

  Mig själv först

  måndag, 16 november 2015 15:01
 • Bengt Birgersson – i Guds tjänst

  Bengt Birgersson – i Guds tjänst

  måndag, 26 oktober 2015 15:11
 • Samtal med Torbjörn Lindahl

  Samtal med Torbjörn Lindahl

  tisdag, 13 oktober 2015 13:43
 • Kyrkodag i Ravlunda

  Kyrkodag i Ravlunda

  onsdag, 30 september 2015 19:05
 • Frimodig kyrka i terrorns tid.

  Frimodig kyrka i terrorns tid.

  torsdag, 03 september 2015 11:40
Glödpunkter. Ledare 47 2015

Glödpunkter

Läs mer...

Gudlöshetens tyngsta börda. Ledare nr 46 2015

Gudlöshetens tyngsta börda

Läs mer...

Omprövningarnas tid. Ledare nr 45 2015

Sverige befinner sig för närvarande i en stor omprövning.

Läs mer...

Guds lov i livet. Ledare 44 2015

Lovad vare Du Gud i din skapelse i hela det svindlande stora universum

Läs mer...

Ett stormat berg eller fallen mur? Ledare nr 43 2015

"Om folket har tappat regeringens
förtroende. Vore det inte enklare, om
regeringen upplöste folket och valde ett annat?"

Läs mer...

image1Gabriel Skilling studerar den moderna narcissismen inom kultur och psykiatri, för att sedan se hur Luther och Bibeln talar om människans självcentrering, samt hur Gud hanterar denna hos oss människor.

Läs mer...

Glödpunkter

Läs mer...

Gudlöshetens tyngsta börda

Läs mer...

Sverige befinner sig för närvarande i en stor omprövning.

Läs mer...

Sverige är mer!

Läs mer...

bengtBengt Birgersson har efter 24 års arbete i Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse nu gått i pension. Hans engagemang i utbildningsstiftelsen, Kyrkliga Förbundet, Missionsprovinsen och de församlingar där han varit präst har fått betyda mycket för många människor.
Gabriel Skilling möter honom för ett samtal om livet och tjänsten.

Läs mer...

Lovad vare Du Gud i din skapelse i hela det svindlande stora universum

Läs mer...

Det har länge varit en allmänt spridd uppfattning att de mål som man sätter upp i ett företag, en organisation eller en myndighet måste vara konkret mätbara. Att ha som mål att förbättra samarbetet i något avseende skall därför testas med hjälp av exempelvis enkäter bland de anställda, för att kunna kvantifiera de förändringar man hoppas kunna åstadkomma. Tanken är att undvika situationer där verksamheten år efter år lurar sig själv att tro att allt är väl, och att måluppfyllnaden är god. Om en önskad förändring uteblir, kan man inte blunda för detta om det finns konkret statistik som visar hur det förhåller sig. I näringslivet kan detta synsätt ofta vara konstruktivt förutsatt att man mäter på rätt ställe i organisationsstrukturen. I den miljön går det mesta förr eller senare att koka ner till pengar.

Hur är det då i offentlig sektor? Här försvåras ofta mätandet av att det som skall "produceras" inte lika lätt låter sig mätas eftersom det inte bjuds ut på en marknad där enskilda både betalar och konsumerar. Vi har nämligen fått för oss att företeelser som grundläggande utbildning och sjukvård inte skall fördelas efter ekonomisk bärkraft utan efter behov. Högre utbildning skall på motsvarande sätt fördelas efter fallenhet och begåvning. Andra fält – som försvar och rättsväsende – går knappast alls att hantera med marknadsmekanismer. Om man här inför krav på mätbara mål i dylika verksamheter blir det lätt fel. Om trafikpolisens måluppfyllnad mäts i antal nykterhetsprov kommer alla kontroller att göras på kontorstid och i miljöer där ingen riskerar att åka fast. Man hinner ju testa fler om ingen åker fast. Byter man mål till antal infångade rattfyllerister eller den sammantagna mängden promille får man andra beteenden som inte heller behöver vara optimala för att fånga in de riktigt farliga förarna.

Hur blir det då i kyrkliga sammanhang? Det tror jag att du som läsare själv kan räkna ut. Vad som är mindre uppenbart är att man medvetet kan styra beteenden i en organisation genom att omforma de mätbara målen på lämpligt sätt. Om man har en kyrkoledning som – halvt i lönndom – har som sitt främsta mål, att så länge som möjligt behålla ett så stort skatteunderlag som möjligt (illa dolt bakom begreppet "kyrkoavgift") , kan detta få förödande långsiktiga konsekvenser. När saltet förlorar sin sälta kommer det visserligen inte att stöta bort någon, men till slut kommer vi till en punkt där det inte längre gör varken från eller till i matlagningen.

Låt er inte ryckas med i mäthysterin utan begrunda istället organisationens målformuleringsstrategier. Det är dags att kasta ut månglarna ur templet.

Jonas Lidén

Sida 1 av 100

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på plusgiro: 4 50 55-1 eller bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: