Børre Knudsen - kampen för människovärdet

Børre Knudsen - kampen för människovärdet

Tre veckor i oktober 1994 – alltså för 20 år sedan i dessa dagar – satt den norske prästen...

Gunnar Brycke - om engagemang i Bukobahjälpen

Gunnar Brycke - om engagemang i Bukobahjälpen

Strax utanför Kärna i Kungälvs kommun bor Gunnar Brycke. Kyrka och Folk ringer Gunnar för att...

Förstärkt församlingsliv i Åbo

Förstärkt församlingsliv i Åbo

På Kristi Himmelsfärds dag 2014 vigdes Otto Granland till präst i Missionsstiftet, som i allt...

Så säger Herren – kyrkligt förnyelseläger i Sätila

Så säger Herren – kyrkligt förnyelseläger i Sätila

Så var det i månadsskiftet juni-juli åter dags för konferensen Corpus Christi. Konferensen med...

”Med ett hjärta” - Midsommarmöte med Kyrkliga Förbundet

”Med ett hjärta” - Midsommarmöte med Kyrkliga Förbundet

Som seden numera bjuder inbjöd Kyrkliga Förbundet även detta år till midsommarmöte. Mötet som...

 • Børre Knudsen - kampen för människovärdet

  Børre Knudsen - kampen för människovärdet

  onsdag, 08 oktober 2014 16:54
 • Gunnar Brycke - om engagemang i Bukobahjälpen

  Gunnar Brycke - om engagemang i Bukobahjälpen

  onsdag, 24 september 2014 20:30
 • Förstärkt församlingsliv i Åbo

  Förstärkt församlingsliv i Åbo

  onsdag, 24 september 2014 20:10
 • Så säger Herren – kyrkligt förnyelseläger i Sätila

  Så säger Herren – kyrkligt förnyelseläger i Sätila

  onsdag, 13 augusti 2014 14:03
 • ”Med ett hjärta” - Midsommarmöte med Kyrkliga Förbundet

  ”Med ett hjärta” - Midsommarmöte med Kyrkliga Förbundet

  onsdag, 25 juni 2014 10:02
Reformationsjubiléet – tid för samling i kyrka och folk, ledare nr 42 2014

2011 antog Kyrkomötet en motion om att uppdra åt Kyrkostyrelsen att förbereda firandet av reformationsjubiléet i Sverige. Under årets kyrkomöte framgick att dessa förberedelser består i att en tapper tjänsteman, Christine Molander, på Kyrkans hus, har i uppgift att arbeta 3 timmar i veckan med den saken. 300 000 kr är budgeterade.

Läs mer...

Kyrkans lovsång

På söndag samlas många kristna i vårt land för att fira Tacksägelsedagen. Somliga får göra det med extra vacker körsång i en vacker kyrka medan andra får nöja sig med enklare förhållanden. Oavsett vilket, så är kristnas förmån att lovsjunga Gud ett särmärke på Guds folk.

Läs mer...

Systemet är öppet, ledare nr 40 2014

I alla tider har människor strävat efter förmågan att förmedla kontakt mellan det gudomliga och människan. Denna strävan har också strävat efter att kontrollera det gudomliga. Ett system där människan har total kontroll över det gudomliga, alltså ett slutet system, kallas för magi.

Läs mer...

In från marginalen, ledare 39 2014

När Guds rike började breda ut sig i världen med hjälp av evangelium fick det först fotfäste bland människor som levde i marginalen av det romerska riket, såväl i geografisk som i social mening.

Läs mer...

Litanians och katekesens verklighet framträder på nytt, ledare nr 38 2014

I den ljusa och fräscha världsbild och människosyn som fejats och putsats på sedan länge – i västerlandet i stort och i det folkhemska Sverige i synnerhet – har litanians och katekesens verklighetsbild och människosyn inte endast framstått som föråldrade utan såsom direkt oanständiga.

Läs mer...

Användarbetyg:  / 1

2011 antog Kyrkomötet en motion om att uppdra åt Kyrkostyrelsen att förbereda firandet av reformationsjubiléet i Sverige. Under årets kyrkomöte framgick att dessa förberedelser består i att en tapper tjänsteman, Christine Molander, på Kyrkans hus, har i uppgift att arbeta 3 timmar i veckan med den saken. 300 000 kr är budgeterade.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 2

Balsfjord church

Tre veckor i oktober 1994 – alltså för 20 år sedan i dessa dagar – satt den norske prästen Børre Knudsen fängslad i Tromsø. Han hade fått böter för att tillsammans med andra sjunga psalmer och be på sjukhus där personalen skulle utföra aborter.

Läs mer...

Kategori: Reportage
Användarbetyg:  / 1

På söndag samlas många kristna i vårt land för att fira Tacksägelsedagen. Somliga får göra det med extra vacker körsång i en vacker kyrka medan andra får nöja sig med enklare förhållanden. Oavsett vilket, så är kristnas förmån att lovsjunga Gud ett särmärke på Guds folk.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 1

På Kristi Himmelsfärds dag 2014 vigdes Otto Granland till präst i Missionsstiftet, som i allt väsentligt kan ses som Finlands motsvarighet till Missionsprovinsen i Sverige. Med de fyra präster som Missionsstiftet fick denna dag finns det totalt drygt tjugo anställda präster som tjänstgör i drygt trettio församlingar.

Läs mer...

Kategori: Reportage
Användarbetyg:  / 0

I alla tider har människor strävat efter förmågan att förmedla kontakt mellan det gudomliga och människan. Denna strävan har också strävat efter att kontrollera det gudomliga. Ett system där människan har total kontroll över det gudomliga, alltså ett slutet system, kallas för magi.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 0

När Guds rike började breda ut sig i världen med hjälp av evangelium fick det först fotfäste bland människor som levde i marginalen av det romerska riket, såväl i geografisk som i social mening.

Läs mer...

Kategori: Ledare
Användarbetyg:  / 0

Strax utanför Kärna i Kungälvs kommun bor Gunnar Brycke. Kyrka och Folk ringer Gunnar för att höra mer om hans engagemang i Bukobahjälpen, en förening som bildats för att stötta Tumaini Children Center som arbetar med gatubarn i Tanzania.

Läs mer...

Kategori: Reportage
Användarbetyg:  / 0

Det har nog inte undgått någon vad som för närvarande pågår i Mellanöstern och närmare bestämt i Irak och Syrien. En organisation som kallar sig IS erövrar landområden och bedriver i samband med detta terror mot andra människor som befinns vara misshagliga i IS-krigarnas ögon. En av de grupper som drabbats hårdast är de kristna. Kyrka & Folk rapporterar här om några av de reaktioner detta föranlett från kristet och kyrkligt håll.

Läs mer...

Kategori: Huvudartikel

Sida 1 av 89

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på plusgiro: 4 50 55-1 eller bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: