”Slutet på lagen” i idéhistorisk belysning.

”Slutet på lagen” i idéhistorisk belysning.

Här kommer första delen av professor James Arne Nestingens föreläsning som han höll vid NELAS...

Dop och vigsel. Kyrkohandboken, del 5

Dop och vigsel. Kyrkohandboken, del 5

Här följer den femte delen i redaktör Fredrik Sidenvalls granskning av det nya...

Flytten som gick till Jesus

Flytten som gick till Jesus

Andrea Micella berättar i intervjun om hur han växte upp i Italien och familjens...

Kristen i nya landskap

Kristen i nya landskap

Att vara ensam kristen, eller bara vara några få på en ort, kan vara en prövning, som...

Intervju med Håkan Sunnliden

Intervju med Håkan Sunnliden

Intervju med Håkan Sunnliden Håkan Sunnliden, för närvarande komminister i Svenska kyrkan i...

 • ”Slutet på lagen” i idéhistorisk belysning.

  ”Slutet på lagen” i idéhistorisk belysning.

  måndag, 16 maj 2016 15:16
 • Dop och vigsel. Kyrkohandboken, del 5

  Dop och vigsel. Kyrkohandboken, del 5

  tisdag, 10 maj 2016 17:12
 • Flytten som gick till Jesus

  Flytten som gick till Jesus

  fredag, 29 april 2016 11:54
 • Kristen i nya landskap

  Kristen i nya landskap

  torsdag, 21 april 2016 20:03
 • Intervju med Håkan Sunnliden

  Intervju med Håkan Sunnliden

  fredag, 01 april 2016 11:21
Innan pendeln svängde. Ledare 20 2016

Varför är Sverige ett så enastående sekulariserat land?

Läs mer...

Håll fast vid det Gud uppenbarat. Ledare nr 19 2016

Aposteln Johannes noterar att han skrivit ner ett antal av Jesu tecken för att vi ska tro

Läs mer...

Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och hus faller på hus. Ledare nr 18 2016

Svenska kyrkans jordiska uppdragsgivare är Sveriges riksdag ...

 

Läs mer...

Sitter mitran på i vinden, biskopen? Ledare 17 2016

Biskopen Åke Bonnier i Skara har i artiklar i tidningen Dagen, i Kyrkans tidning och på sin egen blogg (textsamling på internet) gett oss inblickar i sina funderingar.

Läs mer...

Jerusalem. Ledare nr 16 2016

Jerusalem, den 10 april 2016

Läs mer...

 

Samtidigt säger alla dessa uppmaningar till en oförändrad livsföring en del om det moderna livets karaktär. Vi förväntas kunna leva i ett normaltillstånd där vardagen är fri från hot, sjukdom, misär, sorg och död. De naturvetenskapliga landvinningarna och folkhemmets sociala ingenjörskonst har ännu inte löst riktigt alla problem, men tilltron till människans förmåga är fortfarande stor hos många. Den personliga valfriheten är också en viktig komponent i det moderna livet. En så viktig komponent att många politiker ser det som sin uppgift att tvinga eller tubba individen till vissa beteenden, för att statistiken skall visa att traditionella könsroller eller andra former av väletablerade beteendemönster nu brutits. Ett fritt val är uppenbarligen bara fritt om det är normkritiskt.

Ett märkligt inslag i det skeende vi nu går igenom är alla som hävdar att vi låter terrorn vinna om vi inte lever våra liv som om inget terrorhot förelåg. Kan man omvänt då hävda att de islamistiska terrororganisationerna delvis besegras genom att jag åker till Ullared? Det är givetvis en absurd tanke som ingen skulle framföra.

Vi kommer så småningom att vänja oss vid en viss nivå på terrorn – risken för den enskilde att drabbas är trots allt mindre än den först verkar – men intill dess har vi en möjlighet att på djupet reflektera över vad det är för typ av normalliv som det moderna samhället tror sig kunna ge oss. Det finns många bottnar i statsministerns tal om att "vi varit naiva" och jag tror att det går att tillämpa betydligt längre än han avsett.

Det är det halvt omedvetna antagandet, att sjukdom, åldrande, lidande och död är olyckliga avvikelser i livet och inte naturliga delar av det, som är naivt. Människan är i grunden fallen i synd samtidigt som hon är skapad till Guds avbild och får förtrösta på Herren. En förtröstan grundad i Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Vi är samtidigt syndare och rättfärdiga. På motsvarande sätt är såväl ondska, oro och synd, som glädje och nåd naturliga delar av våra liv.

Till alla andra oroskällor måste vi nu lägga det om den blint slående terrorn. Förbundet mellan oss och Gud har dock inte på något sätt rubbats. Därtill är det för fast grundat. Otryggheten fluktuerar men tryggheten består.

Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett,
men i dag hjälper Herren.

Jonas Lidén

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på plusgiro: 4 50 55-1 eller bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: