Bachs anställning

Bachs anställning

Bachs anställning i Mühlhausen 1707-1708

Till fundamentalismens försvar

Till fundamentalismens försvar

När den episkopala kräklan är bruten, eller svårt stukad, måste prästen vara herden.

Ryska revolutionen och kyrkan

Ryska revolutionen och kyrkan

Ibland framställs i våra dagar reformationen – ja, till och med Kristi verksamhet – som en...

Nationen – en Guds ordning

Nationen – en Guds ordning

Det finns skäl att hävda att nationen definieras utifrån ett kristet, bibliskt perspektiv.

 • Bachs anställning

  Bachs anställning

  måndag, 10 juli 2017 14:15
 • Till fundamentalismens försvar

  Till fundamentalismens försvar

  måndag, 10 juli 2017 14:06
 • Ryska revolutionen och kyrkan

  Ryska revolutionen och kyrkan

  måndag, 10 juli 2017 13:58
 • Nationen – en Guds ordning

  Nationen – en Guds ordning

  måndag, 10 juli 2017 13:50
 • Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  måndag, 15 maj 2017 12:20
Slagläge. Ledare 27-31 2017

Det märkliga har hänt att landets socialdemokratiske partiledare och statsminister Stefan Löfven, har manat till ytterligare repression av präster ...

Läs mer...

Som på Manasses tid. Ledare nr 25-26 2017

Med sorg konstaterar vi att dopfrekvensen i vårt land sjunker dramatiskt ...

Läs mer...

Ett pastoralt program för vår tid. Ledare 23-24 2017

Flödet från kyrkbänkarna ut till gravarna balanseras inte av flödet från dopfuntarna till kyrkbänkarna

Läs mer...

Ställföreträdande strafflidande? Ledare nr 22 2017

Behovet av evangelium är alltså obegränsat.

Läs mer...

Tronen som aldrig vacklar. Ledare nr 21 2017

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung?

Läs mer...

 

Torsdagen den 11 maj samlades vi i den vackra Kristallsalen i L. M. Engströms Gymnasium till Kyrkliga Förbundets riksårsmöte. Efter en stunds gemenskap omkring kaffebordet hälsade undertecknad välkommen och inledde med att läsa Psaltaren 94:12-19:

”Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag … När jag sade: Min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, HERRE. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.”

Till ett årsmöte hör bland annat en redogörelse för det gångna årets verksamhet. Här följer några glimtar från de olika punkterna i verksamhetsberättelsen.

Kyrka och Folk, som utkommit med 40 nummer och med Fredrik Sidenvall som redaktör, Gabriel Skilling som redaktionschef och Jon Krantz som redigerare, har omkring 1200 prenumeranter. Skilling och Krantz är våra enda anställda med vardera en halvtidstjänst. Stefan Pehrsson sköter på ideel basas tidningens register och fakturering. Kyrka och Folk ges också ut som taltidning, under flera år förtjänstfullt inläst av Per-Åke Svensson, numera av sonen Magnus.

Från bokförlaget har inget kommit. Några böcker är dock under planering: Fredrik Sidenvalls artiklar i Kyrka och Folk om gammalkyrkligheten, likaså en nyöversättning av Lilla katekesen. Även planer på en postilla med passionspredikningar finns, liksom översättning av några böcker på företrädesvis engelska.

Såsom stiftare av Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse, PIBUS, väljer Kyrkliga Förbundet dess styrelse, dock inte årsmötet utan styrelsen.

Bibeldagar i Dalarna hölls för fjärde året i år den 2-4 september på Olsnäsgården i Siljansnäs med temat ”Min båge sätter jag i skyn – att leva under Guds välsignelse i en svår tid”. Jan-Erik Appell, Bengt Birgersson, Roland Gustafsson och Andreas Eklund från ”Open Doors” medverkade. 40-50 personer deltog.

Midsommarmötet i Hjortsberga den 24-26 juni hade temat ”Nattvard, församling, gemenskap”. Bengt Birgersson, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson och Fredrik Sidenvall undervisade. Elin och Mattias Lindström ansvarade för undervisningen av barn och unga. Midsommardagens högmässa i Hjortsberga kyrka, som välvilligt upplåtits, leddes av Fredrik ­Sidenvall. Vid söndagens gudstjänst, som hölls på Hjortsbergagården, predikade Simeon Appell.

Under rubriken Kyrkodagar konstateras, att ingen kyrkodag hade ordnats.

Från Givartjänsten har stöd getts till gudstjänstverksamhet i Stockholmsområdet, Linköpings stift och Borås, samt till pastor Jonas Nilssons missionsresor i öst tre till fyra gånger årligen.

Lokalavdelningar med cirka 300 medlemmar finns i Lunds, Växjö och Skara stift, i norra Halland, i Mark och Bollebygd med Kind, i Bohuslän/Dal, i Stockholm och i Uppsala. Möjlighet till medlemskap finns också i riksförbundet.

Under rubriken Årsmöte och styrelse meddelas att årsmötet hölls i Hjortsberga 24 juni och att Lars Göran Brandt och Andreas Karlgren omvaldes fram till och med årsmötet 2020. För övrigt har styrelsen bestått av Jan-Erik Appell, ordförande, Bengt Birgersson, vice ordförande, Anders Svensson, sekreterare, Olle Fogelqvist, Anders Hultgren och Henric Andersson.

Förutom verksamhetsberättelsen föredrogs revisionsberättelsen, som utmynnade i att årsmötet tillstyrktes att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket också skedde efter redovisning av 2016 års bokslut.

Till ett årsmöte hör också val. Anders Hultgren omvaldes och Anders Lundberg nyvaldes efter Olle Fogelqvist. Valet gäller fram till och med årsmötet 2021. Också revisorer jämte ersättare samt valberedning valdes. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde valdes undertecknad till ordförande, Bengt Birgersson till vice ordförande och Anders Svensson till sekreterare.

Inga övriga ärenden lyftes.

Som avslutning på årsmötet bads/sjöngs Sv.ps. 59:3:

O Jesu, bliv när, bliv när oss alltfort

och sköt oss och bär oss, som alltid du gjort.

Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.

Lov, pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm!

Årsmötet avslutades i gymnasiets kapell med predikan av rektor Sidenvall utifrån Joh 13:31-35 om hur Jesus både visar och väcker kärlek. Predikan omramades av Sv.ps. 469: Han lever! O min ande, känn din Herre och din Gud igen!

Jan-Erik Appell

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: