Idag är det Första söndagen efter Heliga Trefaldighet och temat är vårt dop. Den gammaltestamentliga texten handlar om Noas ark. Här finns undervisning om vad det innebär att vara döpt och troende. Och vad det innebär att inte vara det. Alla de som drunknade i syndafloden är prototyper, exempel på dem som inte tror och inte är döpta. Drunkningsdöden = helvetet. Arken är en symbol både för dopet och den kristna kyrkan, församlingen. De som är döpta och firar gudstjänst i församlingens gemenskap, är i arken, blir frälsta.

Vi kan också lägga märke till proportionerna. Vi vet inte hur stor befolkningen var på Noas tid. Men betydligt fler än åtta. De åtta i arken var en oerhört liten procentandel. Tyvärr är det samma princip i alla tider och på alla platser. De sanna kristna är få, ohyggligt få. Det är ingen ursäkt att inte vittna om Jesus. Tvärtom. Men, det kan vara en tröst för trötta präster och kyrkoarbetare. Noas predikan var inte mer framgångsrik än vår idag. Billig underhållning kommer alltid att vara mer populär än Gudstjänster. Därför att människan är rejält grundligt syndig.

Episteln handlar om en viktig aspekt i samband med dopet. Dop­undervisning. Filippos förklarar en gammaltestamentlig profetia för den etiopiske hovmannen, och sedan blir han döpt. Profetian handlar om Jesus, om Hans död och uppståndelse. Det kan alltid diskuteras hur mycket undervisning som är nödvändig före dopet. Men här nämns vad som är absolut minimum. För att bli döpt måste en person veta (eller få veta) att Jesus är den Treenige Gudens son, och, att Han har dött och uppstått för vår skull. Tro, dop och undervisning hör oskiljaktigt ihop.

Om en person tror på rätt sätt förstår hon behovet av att bli döpt. Om man är döpt men inte tror är man inte i arken, kyrkan. För att veta hurdan den kristna tron är behöver man undervisning om den. Detta hänger ihop med frågan om barn eller vuxendop. Argumenten mot barndop brukar vara att det inte är omnämnt i Bibeln och att barnen inte förstår vad som händer och vad det betyder, att de därför inte kan tro. Men inget av dessa argument håller. Om än mellan raderna är barndopet omnämnt i Bibeln. I Apostlagärningarna 16:30-34 står det om en man som blev döpt med hela sin familj. Han kan ha varit barnlös och därför är det inget 100-procentigt argument.

Men i Efesierbrevet 6:1 finns ett 100-procentigt argument. Det är lite olika översatt i olika Biblar men i den grekiska grundtexten står det att barnen ska lyda föräldrarna inte för Herrens skull men i Herren, i Jesus. Paulus hade aldrig formulerat sig så om barnen inte varit döpta. Om än lite mellan raderna har barndopet bibliskt stöd. Det är inte heller så, att barnen inte kan tro. Tron är inte primärt en intellektuell prestation. Vi är inte kristna därför att våra hjärnor är mer utvecklade än icke kristna hjärnor. Martin Luther säger i förklaringen till 3:e trosartikeln varför vi är kristna: Därför att Den Helige Ande har kallat oss genom evangelium, gett oss tron och bevarar oss i tron. Tron är först och främst Den Helige Andes gåva och ingen intellektuell prestation. Den Helige Ande kan finnas också i ett litet barnahjärta. Sen är det helt sant att tron har en intellektuell, förståndsmässig aspekt. De döpta barnen måste få undervisning om den tro de är döpta i. Ytterligare ett argument för barndopet är arvsyndsläran. Det står i Psaltaren 51 att varje människa avlas och föds i synd. Det innebär inte att det är syndigt att föda barn, och det är inte syndigt att avla dem under förutsättning att det sker inom äktenskapet.

Men vad det innebär är att arvsynden är en medfödd genetisk grundskada i varje människa. Barnen blir inte syndiga på grund av en ogynnsam miljö. Arvsynden är en genetisk grundskada och de gener som orsakar konkreta verksynder finns i barnet från första början. Därför behöver även små barn dopet och syndernas förlåtelse.

Nu är vi inne på frågan om vad dopet innebär. Mycket skulle kunna nämnas. Men den viktigaste aspekten är delaktighet i Jesu död och uppståndelse, att Jesu död och uppståndelse gäller, tillräknas, den döpta personen. Den Helige Ande ges också i dopet. Men inte en gång för alla. Genom bön, Bibelläsning, Gudstjänst och nattvards­firande och så vidare, måste den Helige Ande ständigt och dagligen utgjutas på nytt i våra hjärtan. Vilka fördelar finns det med att vara döpt? Återigen skulle det finnas mycket att nämna. Men en viktig aspekt är att dopet ger en objektiv och säker grund för vårt barnaskap hos Gud. Alla äkta kristna plågas av syndamedvetande och insikt om sin ofullkomlighet. Hur mycket vi än tror på syndernas förlåtelse är det smärtsamt att se sitt syndafördärv. Alla äkta kristna har mer eller mindre ofta ställt sig frågan: kan jag verkligen vara en äkta kristen, när det finns så mycket synd och orenhet i mitt hjärta? Svaret är ja. Men orsaken är inte att vi är proffskristna utan orsaken är att vi är döpta i Den Treenige Gudens namn. Om du aldrig har ställt en dylik fråga så be att Den Helige Ande kommer i ditt hjärta i fullt mått. Då kommer du snart att ställa den.

I evangeliet är Jesus totalt politiskt inkorrekt. Han diskriminerar, skiljer mellan agnar och vete. Mellan dem som inte är både döpta och troende och, de som är det. Diskriminering är ett oerhört negativt ord idag. Men ordet diskriminera betyder egentligen att skilja åt. En husmor som lägger morötter i en låda och potatis i en annan diskriminerar potatis och morötter, åtskiljer dem. Det finns naturligtvis exempel på orättfärdig och syndig diskriminering. Men all diskriminering är inte syndig. När Jesus kommer tillbaka, kommer Han att diskriminera, åtskilja agnar och vete, troende och inte troende. Då är det en gigantisk fördel att vara döpt och tro på Den Treenige Guden. Om detta har Johnny Cash skrivit en mycket tänkvärd sång som kan avlyssnas på nätet, When the Man comes around: ”Everybody won’t be treated all the same, when the Man comes around.”

Dagens lagförkunnelse: Vi måste vara döpta, troende och ha kunskap om den kristna tron.

Dagens evangelium: Dopet ger en objektiv, säker grund för vårt barnaskap hos Gud.

Kort sammanfattning:

1. De sant kristna är tyvärr en oerhört liten minoritet i alla tider och på alla platser.

2. Dop, tro och kristen undervisning hör oskiljaktigt ihop.

3. När Jesus kommer tillbaka, kommer Han att diskriminera mellan agnar och vete.

Magnus Bengtsson

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan