som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.
P. L. Sellergren

Rättfärdig inför Gud
Vad innebär det att bli rättfärdig genom tron? Det är en viktig fråga. Det sägs, att kyrkan står och faller med läran om rättfärdiggörelsen, och det är sant.
Om förkunnelsen av rättfärdiggörelsen är ren och klar, då finns det också hopp om ett starkt och frimodigt trosliv bland oss. Men inte annars.
Lägg märke till att rättfärdiggörelse egentligen är ett ord som hör hemma i rättssalen. Det är domaren som rättfärdiggör, dvs domaren förklarar den anklagade oskyldig.
I samma ögonblick som domaren har avgivit den förklaringen, är den anklagade fri. Hur skall vi syndiga människor kunna bli fri­kända inför Guds domstol?
Bibeln svarar: Det är för Jesu Kristi skull som Gud frikänner syndaren. Liksom all synd och skuld en gång tillräknades Jesus, så att han tog Guds vredes rättvisa straff i vårt ställe, så tillräknas Jesu rättfärdighet syndaren i rättfärdiggörelsen.
Från din sida är det bara en sak som krävs och det är tro. Evangeliet om Jesus ljuder, och du får nåd att sätta din tillit till det, att tro det.
Då avkunnas Guds dom: denne syndare, som tror på min Son är frikänd. All synd är förlåten. Han står inte längre under Guds vrede för sina synders skull, utan är ett föremål för Guds kärlek, för Jesu skull, som han förtröstar på.
Rättfärdiggörelsen är inte en process som Gud genomför för att förvandla syndaren, så att han blir rättfärdig i sig själv – så rättfärdig att Gud kan frikänna honom, Nej, rättfärdiggörelsen är ett domsutslag. Gud frikänner syndaren oförtjänt. (Rom. 4:5)
Guds nåd vill göra oss heliga, låt oss inte glömma det. Men vår egen helighet kan aldrig utgöra någon grund för ett frikännande inför Guds domstol. Den grunden är Jesus, bara Jesus och hans verk för oss.
Carl Fr. Wislöff

Psaltaren 118

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan