Flödet från kyrkbänkarna ut till gravarna balanseras inte av flödet från dopfuntarna till kyrkbänkarna

Läs mer...

Behovet av evangelium är alltså obegränsat.

Läs mer...

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung?

Läs mer...

Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses.

Läs mer...

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord

Läs mer...

Sida 1 av 46

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan