Vår samtid i Sverige och Europa kan med skäl kallas en ny folkvandringstid. Utöver de som akut flyr för sina liv från Syrien och Irak ligger miljoner ytterligare i västra Asien och norra Afrika och östra Afrika i startgroparna för att få ett bättre liv i Europa i stort och i Tyskland och Sverige i synnerhet.

Hur ska då en kristen svensk medborgare förhålla sig? Här följer några råd.

1. Vi är skyldiga kärlek till våra närmaste och våra landsmän

"Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än hedningar."
1 Tim. 5:8.

"Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er." Jer. 29:7

Som kristna måste vi visa förståelse för våra medmänniskor och landsmän som känner oro för vad folkvandringen kan föra med sig av ekonomiska och sociala påfrestningar på vårt samhälle. Särskilt vi kristna ska omfatta våra familjer med stark kärlek och tänka på deras trygghet och välfärd.

Det är inte vår uppgift att moralisera över medmänniskor som är rädda för att terror och brottslighet sprids med grupper av främlingar som vårt land och vår kultur har mycket små möjligheter att fostra och påverka. En kristen har rätt att tillsammans med sina landsmän söka sin nations långsiktiga fred och välfärd. Som kristna är vi kallade att vara salt och ljus och vittnen i första hand för våra landsmän. De bör kunna lita på att vi vill dem väl.

2. Vi är skyldiga kärlek till våra nödlidande medmänniskor ute i världen

"En samarit som färdades samma väg kom också dit …" Luk 10:33

En nästa, det är en medmänniska som kommer i min väg och som behöver min hjälp. Så har vi länge förklarat vad kärleken till vår nästa betyder. Men här har så mycket förändrats i hur vi möter medmänniskor. Förr var det bara ansikte mot ansikte, på samma plats, som man möttes. Men med nya tiders möjlighet att via TV och sociala medier möta människor, är det miljontals medmänniskor som kommer i vår väg och där vi lika den barmhärtige Samariern är kallade att vara hjälpande främlingar. Så effektivt som möjligt ska vi tillsammans med alla människor som vill väl, bidra till mat åt dem som svälter, hjälp till dem som drabbats av katastrofer, försvar för dem som hotas och förföljs och tak över huvudet för dem som är på flykt.

3. Vi är skyldiga kärlek till de flyktingar som har kommit till vårt land

"Också ni skall älska främlingar för ni har själva varit främlingar i Egyptens land."
5 Mos 10:19.

Främlingsfientlighet i alla dess former blir motsagt av Guds ord. Om alla medmänniskor som vi möter – oavsett varifrån de kommer, vilket språk de talar, vilken kultur de har formats av vilka, vilken religion de har och vilka politiska övertygelser de har – kan vi veta följande: de är skapade till Guds avbilder och de var inneslutna i Jesus när han dog. Vi kristna kan ha olika uppfattningar om hur Sveriges flyktpolitik ska utformas, men en sak borde förena oss: att med medmänsklig kärlek bemöta de som i denna nya folkvandringstid har kommit till vårt land. Vi behöver inte älska deras kultur, deras värderingar eller deras religion, men vi ska bemöta dem som personer med medmänsklig kärlek.

Om vi kristna övervinner vår rädsla och osäkerhet inför de främmande med hjälp av Guds kärlek som omsluter oss och gör oss trygga, så kan vi bemöta människor från alla jordens hörn med öppenhet och vänlighet.

De kristna i Sverige kan bidra, kanske bättre än några andra, till att förvandla ett hotande
utanförskap till ett innanförskap.

Hur solidariska vi än är med våra landsmän, så är vi som Guds barn alltid gäster och främlingar själva. Och vår djupaste solidaritet gäller inte Sveriges rike, utan Guds rike. Och Guds rike står öppet för alla människor, för Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanning. Många av dem som nu kommer som flyktingar till Sverige, kommer från de länder där det är allra svårast att nå fram med evangelium: Irak, Iran Afghanistan och Pakistan. Allra störst kärlek visar vi våra medmänniskor på flykt när vi för deras eviga själar vittnar om Jesus i ord och handling. Den som byter ett ord på bussen eller snabbköpet med en nyhitkommen medmänniska, den som i församlingens regi inbjuder grupper av flyktingar eller besöker asylboende, kan göra mycket för Guds rikes sak. Nu finns en tydlig kallelse.

Låt oss be om mod och uppfinningsrikedom att finna kärlekens väg i folkvandringens tid.

Fredrik Sidenvall

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan