När ett barn får ”nej” av en förälder händer det att barnet går till den andra föräldern och gör ett nytt försök. Triumfen lyser igenom om det lyckas och det får ett ”ja”. Men föräldrars enighet till att säga ”nej” på ett riktigt sätt är avgörande för ett barns trygga uppväxt. Ett barn som inte får uppleva att mamma och pappa sätter gränser, goda gränser, far illa. Samtidigt måste det få uppleva sina föräldrars goda ”ja” på olika områden i livet.

Också kyrkan/kristenheten måste ibland säga ”nej” – tillsammans med ett tydligt ”ja”. Men den får inte säga ”ja” när den skulle säga ”nej”. Då ödeläggs församlingarnas kristenliv. I en av den kommande söndagens texter – Kyndelsmässodagen – talar Jesus om Guds rike under bilden av en surdeg, som blandas i en deg (Matt 13:33).

Idag har det blivit populärt bland många med surdegsbröd. Och vården om surdegen är en stor konst.

Kyrkan har ’surdegsuppdraget’ att säga ”nej” till det som hennes Herre har sagt ”nej” till för att kunna säga ”ja” till det rätta och goda. Det handlar om allt det som gömmer sig under orden falsk lära och ett orättfärdigt liv för att kunna förkunna ett äkta evangelium. Som den goda föräldern måste sätta gränser, så måste den sanna kyrkan göra på samma sätt.

Kyrkan måste säga ”ja” till allt Guds ord och i allt hålla fast vid apostlarnas undervisning, också när det kommer till de frågor där det bränner till i tiden. Men ett ”ja” blir också ett ”nej”. När kyrkan säger ”ja” till Skriften säger den ”nej” till den meningen att människans förnuft eller demokratiska värderingar måste vara högsta auktoritet. Och det får också en rad konsekvenser.

När nej förvandlas till ja

I en tid när religionsdialog står högt på somliga kyrkors dagordning, måste den sanna kyrkan vara tydlig och kärleksfull i sitt ”ja” till Herren Kristus som den enda vägen till frälsning, den frälsning som varje människa behöver. Den måste säga ”nej” till den tanken, att varje religion är en av många vägar till Gud. Kyrkan måste säga ett stort och tydligt ”ja” till Kristi försoningsverk, bekräftat i hans fysiska uppståndelse på tredje dagen. Och ett ”ja” till att därifrån predika ett fulltonigt evangelium om syndernas förlåtelse så att ingen som går ut från en gudstjänst ska sväva i ovisshet om att vårt behov av förlåtelse motsvaras av en överflödande nåd.

Men om nu detta ”ja” blir förvandlat till ett ”nej”, om än lite ’runt i kanterna’, så har den goda ”surdegen” förlorat sin kraft. Om kyrkan svävar på målet när det gäller Kristi unika ställning i världen eller när det gäller kraften i hans försoningsdöd, då har kyrkan inget evangelium till människorna. Ett sådant ”nej” leder nu till ett ”ja” till det som Jesus sagt ”nej” till. Syndernas tillåtelse istället för syndernas förlåtelse har så blivit den moderna ’kyrkans’ väg.

Guds ord – och därmed kyrkan i alla tider – ger äktenskapet mellan man och kvinna en särskild plats i Guds hushållning. Äktenskapet är platsen där Gud vill få ge ett uppväxande släkte kärlek, värme, omsorg och gränser. Här är också platsen där Gud med välbehag ser det äktenskapliga sam­livet. Kyrkan vet att Gud har satt bestämda gränser, utanför vilka utanför vilka sexuellt samliv får vänta. Men när när företrädare för kyrkan offentligt deltar i pride-­paraderna, säger man ”nej” till Guds ordningar och ”ja” till det som misshagar Gud.

Kyrkans ja och nej

Under den stora kyrkokampens tid i Norden – på 1960-talet – utgav en grupp danska präster en liten pamflett med titeln Kirkens ja og nej, där bland annat ovan­stående frågor berördes. Pamflettens namn blev namnet på en rörelse, som ­inspirerades av biskop Bo Giertz och Kyrklig Samling i Sverige. (Rörelsen fick senare namn liknande den svenska.)

Det är möjligt att ett klart ”ja” och ett lika klart ”nej” från en samlad bibeltroende kristenhet i en förnyad kyrkokamp i våra länder skulle öka medias tryck på de kristna. Men det skulle också ge många goda frukter. Låt oss inte glömma vad Herrens broder Jakob skriver: ”Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej.” (Jak 5:12) Då kommer degen att syras med den goda surdegen och Guds rike går fram.

Bengt Birgersson

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan