Min fot lustvandrar och stjälper troner

och alexandrar, napoleoner,

de herrar fordne i höga loft

de äro vordne en handfull stoft.

(J. O. Wallin i Dödens Engel)

J. O. Wallin uttrycker på ett oförlikneligt sätt att en parentes är satt omkring varje välde och varje härskare, om än så mäktig. Skulle en jordisk makt­havare slå ut alla sina utmanare så kommer ändå dödens ängel till slut och sätter den bortre parentesen.

Med Jesus Kristus är det så att han i sin uppståndelse och himmelsfärd träder utanför den bortre parentesen. Och först där andra makthavare faller ned från sina troner, i döden, där intar Jesus bortom döden sin tron i himmelen. ”Herren sade till min herre sätt dig på min högra sida.” Ps 110:1

Kristi himmelsfärds dag firar vi till minne av att Jesus från Nasaret intagit sin plats på den himmelska tronen. Den tron förblir stående som den yttersta maktens högsäte medan alla jordiska troner vacklar och ramlar. Men det är inte bara ”till minne” som Kyrkan firar Kristi himmelsfärd, utan det är också inför och under Kristi tron som vi firar denna kungliga högtid.

Jesus har av Fadern blivit smord till alla kungars kung och fått namnet över alla andra namn.

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung? För att vi ska kunna sammanfatta det får vi dela upp tillvaron i olika maktsfärer: skapelsens och människornas rike, nådens rike och härlighetens rike.

Skapelsens och människornas rike styr Jesus i strid mot alla de makter som vill bryta ned skapelsen och föra människorna vilse. Därför kommer vi aldrig se en dag i historien då naturen och kulturen återspeglar allt vad Jesus vill. Mot kaos, sjukdom, död och intighet styr Jesus det så från sin tron så att naturlagar kan uppehållas och någon gång upphävas för kärlekens skull. I mänskligheten finns det så många stridande viljor som bara förenas av sitt motstånd mot Guds vilja. Utan att ta ifrån människorna deras fria vilja vad gäller det jordiska, så styr Jesus det så att mänskligheten inte förgör sig själv. Han gör det bland annat genom att i alla nationer och kulturer hävda den naturliga lagen i människornas rättskänsla och i deras samveten.

Till de som styr mänskligheten fel, fastän de vill så väl, måste Jesus med järnspiran i handen ofta säga: ”Hit men inte längre, här skall dina stolta böljor lägga sig.” När Jesu vänner här i världen känner sig maktlösa inför alla krafter som föraktar Gud och hans vilja, måste de minnas att den yttersta makten finns hos Jesus. Han kommer inte låta någon ta den ifrån honom. Han kan styra det så att människor som inte alls bekänner honom ändå tvingas att tjäna hans syften och främja hans mål. Det är så vi ska förstå historiens gång och nuets nyhetsflöden: under kamp mot upproriska människor banar Jesus väg för Guds rike. I naturen och i historien styr Jesus det så att allt samverkar till det bästa för hans vänner.

Nådens rike, det är den maktsfär som vi brukar kalla Kyrkan. Där är Jesus ständigt verksam och förverkligar Guds vilja, inte genom maktmedel utan genom nådemedel. Men det är Jesus som aktivt dygnet runt ger makt åt Guds ord att väcka tro och liv. Det är kungen Jesus som från tronen ger dopet kraften att föda på nytt och göra människor till Guds barn. Det är Jesus som med sin makt och vilja förenar sin kropp och sitt blod med bröd och vin över allt där man i trohet mot hans instiftelse firar nattvarden. Det är som ett resultat av Jesu makt på tronen, som hans präster kan lösa syndare från deras skuld. I nådens rike använder Jesus inget tvång. Här ser han till att människor ställs inför möjligheten och fri­heten att ta emot Guds nåd, men ingen tvingas till tro.

Det majestätiska i nådens rike är osynligt för de flesta, men där Guds Ande får en syndare att tro sina synders förlåtelse där strålar härligheten fram.

Därmed anas också den maktsfär i vilken både naturens och nådens rike ska rinna ut som floder i ett hav: Det kommer att ske när Jesus från tronen har gjort allt som är möjligt för att så många människor som är möjligt ska bli räddade. Då kommer Jesu resa sig och lyfta sitt svärd och göra slut på all ondska och all brist. Då kommer äntligen allt som finns fullkomligt uttrycka och återspegla Guds vilja, Guds kärlek och Guds skönhet. Mot den härliga dagen pekar Kristi himmelsfärds dag fram.

Fredrik Sidenvall

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan