• Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  måndag, 15 maj 2017 12:20
 • ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  fredag, 05 maj 2017 14:25
 • Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  fredag, 21 april 2017 09:53
 • Luther

  Luther

  onsdag, 29 mars 2017 16:21
 • Den levande Luther – reformatorn

  Den levande Luther – reformatorn

  onsdag, 22 mars 2017 14:43
Ett pastoralt program för vår tid. Ledare 23-24 2017

Flödet från kyrkbänkarna ut till gravarna balanseras inte av flödet från dopfuntarna till kyrkbänkarna

Läs mer...

Ställföreträdande strafflidande? Ledare nr 22 2017

Behovet av evangelium är alltså obegränsat.

Läs mer...

Tronen som aldrig vacklar. Ledare nr 21 2017

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung?

Läs mer...

Demokrati, demokratins idéer och folkstyret. Ledare nr 20 2017

Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses.

Läs mer...

“… näten höll på att gå sönder.” Ledare nr 19 2017

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord

Läs mer...

Häromåret kom jag över några inbundna årgångar av tidningen Stiftskrönikan. I årgång 1975 fanns missionssången här intill avtryckt. Några ord i ingressen till "Jesus allt för mig", behöver förklaras. 

Läs mer...

dagGenom liberala biskopars smyginförande av en liberal syn på homosexualitet har en ny samlande bekännelserörelse uppstått i Den norske kirke, som kallas Carissimi. Prästen Dag Öivind Östereng som är en av talesmännen för Carissimi-uppropet, menar att det finns stöd i hans led för att stå fast i handling även om biskoparna skulle agera mot sina präster.

Läs mer...

Danmark fick nyligen en ny regering under ledning av Helle Thorning-Schmidt (S). Som ny kyrkominister har Manu Sareen utnämnts, som så sent som i augusti hotade med att utträda ut folkkyrkan på grund av att kyrkan inte viger homosexuella par. 
Henrik Højlund, ordförande för Evangelisk Luthersk Netværk säger till politiken.dk att det är på gränsen till ett skämt att man utnämner honom till kyrkominister då han går runt med en utträdesanmälan i fickan. 
Regeringen har inskrivet i sitt program att de vill ta bort förbudet mot vigsel av homosexuella inom kyrkan och att de ska arbeta för en könsneutral äktenskapslag. 
Henrik Højlund fruktar att resultatet blir en helt könsneutral vigselritual i en mycket radikal utformning vilket kommer att sätta många i en knipa. ”För mig är det ett enormt stort problem, jag kommer vara tvungen till att neka att använda det.”

Läs mer...

Hakan-SunnlidenVarje vigsel vi förrättar legitimerar den nuvarande ordningen, den vigsel som utförs registreras som könsneutral. Det ville jag stå utanför, säger Håkan Sunnliden, komminister i Värnamo församling, som blivit varnad av Domkapitlet efter att ha återlämnat sitt vigselförordnande.

Läs mer...


Orgelakademi2011För tionde gången hölls 15-18 september Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA), en stor orgelfestival som arrangeras vartannat år.

Läs mer...

I så fall skall Du låta bli att bidra till Tidningsmissionen. Men om Du tycker att Kyrka och Folk skall fortsätta komma till Dig och till andra med budskap om evan­gelium, med spegling av evangeliskt-lutherskt kyrkoliv runt om i världen, med försvar för vår allra heligaste tro, då måste jag nu med större enträgenhet och allvarligare vädjan än vanligt be om ditt genrösa bidrag.
De svåra tiderna drabbar också vår tidning och vi kämpar nu får vår överlevnad. Trogna vänner har med förböner, gåvor och prenumerantvärvning hållt vår tidning uppe under 9 decennier.

Det är min starka förhoppning att fler läsare nu vill ge större gåvor än vanligt så att vi får uppleva tidningens 90-årsdag. Det skulle betyda så mycket för att säkerställa att tidningen skall fortsätta att ges ut och kunna nå till fler som salt och ljus.

Med bekymmer och förhoppning
Fredrik Sidenvall, red.

vaxjoFör drygt tio år sen startade Kyrkliga förbundet i Växjö regelbunden gudstjänstverksamhet. Från början hyrde vi Öppna Dörrens lokaler. Men deras kyrksal kändes liten och trång så därefter har vi i några år hyrt Frälsningsarméns lokal.

Läs mer...

Sida 114 av 114

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: